»» KANUNLAR

 
   
     
»» 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

»» 5205 sayılı Yapı Denetimi Değişiklik Kanunu

»» 2872 sayılı Çevre Kanunu

»» 3194 sayılı İmar Kanunu