»» ORYAPI DENETİM HİZMET ALANI

 
   
Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelini kapsamaktadır.
 
Türkiye genelinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek yapıların denetimi bu kanun hükümlerine tabi olduğundan tüm bu yapılara Yapı Denetim Kuruluşları'nca denetleme mecburiyeti getirilmiştir...